ข่าวและกิจกรรม

เป้าหมายสู่การเป็นอันดับหนึ่ง
ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์ระดับโลก

พิธีมอบรางวัลพนักงานปฏิบัติงานครบ 30 ปี 25 ปี ประจำปี 2562

26-07-2562

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลพนักงานปฏิบัติงานครบ 30 ปี และ 25 ปี ประจำปี 2562 เพื่อเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะร่วมกับบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับเกียรติจาก มร.ยูจิ ฮิราโอกะ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ในการมอบรางวัล และคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย บริษัทขอขอบคุณในความทุ่มเทของพนักงานทุกท่านที่มีส่วนสำคัญทำให้ STM เติบโตอย่างแข็งแกร่งในวันนี้