ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นผู้นำการผลิตเครื่องยนต์โตโยต้าระดับโลกไปกับเรา

เลือกเมนูสมัครงาน

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ
กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง

ติดต่อ: ส่วนทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์: +66-38-469000,
+66-38-213451-5 ต่อ 777
Email: emp_hrm@siamtoyota.co.th

สวัสดิการพนักงาน


ตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน ด้วยสวัสดิการที่ดีที่สุด

STM ให้ความสำคัญกับพนักงาน "เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน" จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้


STM สนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร รวมไปถึงครอบครัวพนักงานเพื่อเสริม สร้างความเป็นทีม และส่งเสริมความผูกพันธ์กันภายในองค์กร

กิจกรรมสันทนาการภายในของบริษัทฯ

อาทิกิจกรรม Join together ของฝ่ายต่างๆ , Freshy Networking Program เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานใหม่, กิจกรรม Cross Functional เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์กันระหว่างฝ่ายต่อฝ่าย, กิจกรรมวันเกิดและกิจกรรมของ ชมรมกีฬาต่างๆ เป็นต้น

   

การแข่งขันกีฬาภายในบริษัทฯ

อาทิ กิจกรรม Sport Day และการแข่งขันกีฬาจากชมรมต่างๆ

กิจกรรมระหว่างบริษัทฯ และครอบครัวพนักงาน

อาทิ กิจกรรม Family Day, STM Family Running Day

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกับภายนอก

อาทิ กีฬาเพื่อมิตรภาพอมตะ การแข่งขัน Toyota Thailand Running Day การแข่งขันวิ่ง Ekiden ที่ประเทศญี่ปุ่น