ร่วมงานกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนาองค์กร
ให้เป็นผู้นำการผลิตเครื่องยนต์โตโยต้าระดับโลกไปกับเรา

เลือกเมนูสมัครงาน

หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสามารถ
กรอกใบสมัครได้ที่นี่ โดยบริษัทจะพิจารณาภายหลัง

ติดต่อ: ส่วนทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์: +66-38-469000,
+66-38-213451-5 ต่อ 777
Email: emp_hrm@siamtoyota.co.th

สวัสดิการพนักงาน


ตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน ด้วยสวัสดิการที่ดีที่สุด

STM ให้ความสำคัญกับพนักงาน "เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน" จึงมีนโยบายในการดูแลค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ
ที่ช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานไปจนถึงครอบครัวพนักงานให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานระดับเดียวกับบริษัทชั้นนำของประเทศ ดังนี้


สวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน

นอกจากสวัสดิการพื้นฐานแล้ว STM ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน รวมถึงใส่ใจใน การส่งเสริมสุขพลานามัยของพนักงาน

บริการรถรับส่ง-ปรับอากาศ กว่า 13 เส้นทาง พร้อมความปลอดภัยสูงสุด
Sport Club, Fitness & Gym พร้อมเทรนเนอร์  
   
สนามฟุตบอล 11 คน ขนาดมาตรฐาน, สนามฟุตซอล 7 คนหญ้าเทียม
ห้องสมุด พร้อมหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ อัพเดททุกเดือน
การตรวจสุขภาพประจำปี บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
บริการห้องพยาบาลพร้อมแพทย์
เครื่องแบบพนักงาน