ข่าวและกิจกรรม

  • พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 31 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัทฯ อ่านต่อ
  • พิธีมอบรางวัลพนักงานปฏิบัติงานครบ 30 ปี 25 ปีและ 20 ปี ประจำปี 256 _testte stet st อ่านต่อ
  • สยามโตโยต้าฯ จัดพิธีเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัทฯ อ่านต่อ
  • STM เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) อ่านต่อ

STM 30th Anniversary

มุ่งมั่นผลิตเครื่องยนต์คุณภาพสูง

เรายึดถือในกระบวนการผลิต ที่สร้างสมดุลย์ต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของ ความปลอดภัย พร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ตลอดระยะเวลา 30 ปี