ข่าวและกิจกรรม

  • พิธีทำบุญบริษัท ครบรอบการก่อตั้ง 32 ปี อ่านต่อ
  • พิธีมอบรางวัลพนักงานปฏิบัติงานครบ 30 ปี 25 ปี ประจำปี 2562 อ่านต่อ
  • สยามโตโยต้าฯ จัดพิธีเฉลิมฉลอง ในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งบริษัทฯ อ่านต่อ
  • STM เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ สถานประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) อ่านต่อ

STM 30th Anniversary

มุ่งมั่นผลิตเครื่องยนต์คุณภาพสูง

เรายึดถือในกระบวนการผลิต ที่สร้างสมดุลย์ต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของ ความปลอดภัย พร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ตลอดระยะเวลา 30 ปี