ข่าวและกิจกรรม

  • STM สร้างชื่อเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในกิจกรรม AP Skill Contest 2019 อ่านต่อ
  • พิธีมอบรางวัลพนักงานปฏิบัติงานครบ 30 ปี 25 ปี ประจำปี 2562 อ่านต่อ
  • พิธีทำบุญบริษัท ครบรอบการก่อตั้ง 32 ปี อ่านต่อ

STM 30th Anniversary

มุ่งมั่นผลิตเครื่องยนต์คุณภาพสูง

เรายึดถือในกระบวนการผลิต ที่สร้างสมดุลย์ต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของ ความปลอดภัย พร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ตลอดระยะเวลา 30 ปี