ข่าวและกิจกรรม

STM 30th Anniversary

มุ่งมั่นผลิตเครื่องยนต์คุณภาพสูง

เรายึดถือในกระบวนการผลิต ที่สร้างสมดุลย์ต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของ ความปลอดภัย พร้อมกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมมาภิบาล ตลอดระยะเวลา 30 ปี